درخواست پلیس از خانواده‌های حجاج؛ برای استقبال «گروهی» به فرودگاه نیایید - برگزیده ها