درخواست واشنگتن از اتحادیه اروپا برای درج نام حزب‌الله لبنان در لیست "تروریسم" - برگزیده ها