درخواست نتانیاهو برای دیدار با بایدن طی سفر به اراضی اشغالی - برگزیده ها