درخواست عباس از گوترش برای حمایت بین‌المللی از فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی - برگزیده ها