درخواست بن گویر از نتانیاهو برای تخریب روستای خان الاحمر در قدس شرقی - برگزیده ها