درخشش صابر کاظمی در والیبال باشگاه‌های آسیا - برگزیده ها