داور سابق بوندسلیگا: یک کت و شلوار داده‌اید، شاخ غول که نشکسته‌اید/ تاج بهترین گزینه است - برگزیده ها