دادگاه حقوق بشر آرژانتین، گوآتمالا و اکوادور را محکوم کرد - برگزیده ها