خودرویی ها ریختند اما شاخص کل بورس رشد کرد - برگزیده ها