خوان اول دوومیدانی تا قهرمانی آسیا/ تپانچه انتخابی شلیک می‌شود - برگزیده ها