خلاء استقلال در خط دفاعی/ مجیدی ترکیب خود را تغییر می‌دهد؟ - برگزیده ها