خروج ۱۰ هزار مگاوات واحد نیروگاهی از مدار برای تعمیرات دوره‌ای - برگزیده ها