خانه هنرمندان ایران میزبان «افلیا» می‌شود - برگزیده ها