حمله راکتی به پایگاه نیروهای ترکیه در شمال عراق - برگزیده ها