حمایت آشوری از تدبیر هروی برای رقابت های آسیایی و جهانی کاراته - برگزیده ها