حماس: رژیم صهیونیستی تاوان جنایت خود در جنین را خواهد داد - برگزیده ها