حق بیمه دهک های یک تا ۳ رایگان شد/وضعیت پرداختی از جیب بیمار - برگزیده ها