حضور کمانداران با کمترین تجهیزات در بازی‌های کشورهای اسلامی - برگزیده ها