حضور نویدکیا در سپاهان مهره‌سوزی بود/ ماگات یک سطح بالاتر از مورایس است - برگزیده ها