حضور نماینده اتحادیه جهانی در انتخابات به نفع دوچرخه‌سواری ایران - برگزیده ها