حضور رئیس مجلس سنای پاکستان در مراسم تحلیف رئیسی - برگزیده ها