حضور دو پرچمدار ایران در المپیک ناشنوایان - برگزیده ها