حضور تیمهای ملی تکواندو در اردوی مشترک با روسیه - برگزیده ها