حشد شعبی عراق عملیات داعشی‌ها برای نفوذ به دیالی را ناکام گذاشت - برگزیده ها