حسین عابد از بنیان‌گذاران تئاتر حوزه هنری درگذشت - برگزیده ها