حریف فولاد در مرحله حذفی آسیا مشخص شد - برگزیده ها