حرف زدن پشت سر تیم قهرمان زشت است/ مقابل سپاهان به خرافات پایان دادیم - برگزیده ها