«جوکر»؛ از لودگی در شوخی تا مهمانان پولی/ دستاورد علیخانی چه بود؟ - برگزیده ها