جمهوری خودخوانده دونتسک: هدف حمله توپخانه‌ای اوکراین قرار گرفتیم - برگزیده ها