جلالی: داربی مساوی شود به سود استقلال است/ پرسپولیس باید جسورتر بازی کند - برگزیده ها