جلالی: الان وقت انتخاب سرمربی ایرانی است - برگزیده ها