جزییات فراخوان وزارت بهداشت برای تاسیس دفاتر خدمات سلامت - برگزیده ها