جزییات «طرح ملی پیاده روی ایرانیان»/ برگزاری پیاده‌روی جمعی با کاهش کرونا در سال جدید - برگزیده ها