جزییات «آینه در آینه» تشریح شد/ نگاهی به هنر اعتراضی و انقلابی - برگزیده ها