جزئیات واژگونی تانکر حامل سوخت در آزادراه تهران- ساوه تشریح شد - برگزیده ها