جزئیات انتقال هوایی قلب خانم ۲۰ ساله از مشهد به تهران - برگزیده ها