جریمه ۳۰ میلیون دلاری کوین اسپیسی برای خسارت به «خانه پوشالی» - برگزیده ها