جریمه پرسپولیس، ملوان و نفت مسجدسلیمان - برگزیده ها