جریمه بیش از ۴۵ هزار خودرو تا ظهر امروز به دلیل عدم رعایت طرح زوج و فرد - برگزیده ها