جدول مدالی پارالمپیک ۲۰۲۰/ ایران با نقره جعفری در رده سی و ششم - برگزیده ها