جای خالی شیمبا در فولاد احساس می‌شود / با سرمربیانی که توهین می‌کنند برخورد شود - برگزیده ها