جایگاه سوم ایران در المپیک ۲۰۲۱ ناشنوایان - برگزیده ها