جاور: خیلی خوب به مسابقات برگشتم/ کاپ آسیا محک خوبی بود - برگزیده ها