جانبداری وزیر خارجه یونان از رژیم صهیونیستی در دیدار با لاپید - برگزیده ها