ثروتی که دارم را از گوجه فرنگی به دست آوردم - برگزیده ها