ثبت نام ۴ نامزد برای انتخابات فدراسیون گلف - برگزیده ها