ثبت قانونی تهیه‌کنندگان سینما به کجا رسید؟/ انتظار برای جمع‌بندی - برگزیده ها