تیم ملی هندبال ایران کار سختی در آسیا دارد - برگزیده ها