تیموری: رقابتهای فوتبال المپیک ناشنوایان در حد لیگ استانی هم نبود‍! - برگزیده ها