تیمداری در لیگ برتر بسیار پرهزینه و دشوار است - برگزیده ها